shahalu

..FOLOWmeFOLOWuFOLOWfolow..
-RINGANKAN TANGAN -
TEROKAI LAMANku
Tinggalkan Pendapatmu
Agar dapat membantuku

Try CLICK Kat Bawah Ni-

keselamatan & kesihatan pekerjaan

| Friday, December 10, 2010

Sejarah keselamatan & kesihatan pekerjaan

E-mailCetakPDF
Jabatan Jentera Tanah Melayu adalah di bawah tanggungjawab jurutera ukur dan pemeriksa kilang. Ia bertanggungjawab terhadap keselamatan dandang, pengandung tekanan tak berapi dan mesin angkat. Pada masa yang sama ia juga bertanggungjawab terhadap keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang berkerja di kilang.
Maklumat terdahulu adalah tidak lengkap tetapi berdasarkan bukti dipercayai pemeriksa jentera telah dilantik di Taiping Perak pada awal tahun 1878. Beliau telah bersara pada tahun 1889 dan telah dibayar pencen tahunan sebanyak RM530, satu jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan elaun perumahan iaitu sebanyak RM240 setahun yang diperolehi oleh beliau sewaktu menjadi pemeriksa. Tugasnya tidak diketahui dan tidak dinyatakan juga di bawah perundangan mana ia dilantik. Tetapi berkemungkinan beliau memberi penekanan hanya untuk keselamatan dandang dan kemudiannya diguna pakai untuk pengepaman air di kawasan pelombongan Larut.
Pada tahun 1890 kerajaan negeri Perak telah melaksanakan satu sistem di mana memberi kebenaran kepada orang perseorangan untuk menjadi pemeriksa dandang. Mereka diberi lesen dengan pembayaran yuran sebanyak RM1 setahun dan berhak mengenakan bayaran sebanyak RM12 untuk setiap dandang yang telah siap diperiksa. Ujian dandang stim dikenakan bayaran sebanyak RM5, tujuan ujian ini adalah untuk memastikan pelarasan yang betul untuk injap keselamatan. Pengangkutan dan pembayaran ditanggung oleh pemilik dandang. Dalam tahun 1892 sebanyak 83 buah dandang telah beroperasi di Perak, tetapi hanya sedikit sahaja yang mempunyai lesen pemeriksa. Pada tahun 1887 Majlis Perwartaan Perak menetapkan semua dandang hendaklah di pasang dengan ‘Fusible Plug’. Perkara ini telah disokong oleh warta seterusnya yang telah ditandatangani oleh mendiang Sir Frank Swettenham di dalam tahun 1890 yang mana juga memerlukan ‘Fusible Plug’ diperbaharui selepas setiap kali pemeriksaan dilakukan atau atas arahan pendaftar lombong di Larut atau mana-mana Majistret Daerah. Denda dikenakan kepada sesiapa yang tidak mematuhi perkara di atas sebanyak $ 5.00 sehari terhadap kesalahan yang berulang.
Pada tahun 1900 Sisten Pemeriksa Berlesen telah ditamatkan apabila Mr Fincham telah dilantik sebagai pemeriksa dandang. Kerjayanya pelbagai dan menarik. Beliau dilahirkan pada tahun 1852 , merupakan anak didik J & H Gwynne di Hammersmith London pada tahun 1870. Bekerja di luar negara pada tahun 1879. Beliau kembali ke England pada tahun 1887 dengan jawatan Ketua Jurutera Mekanikal di seksyen pembinaan Manchester Ship Canal. Pada tahun 1889 beliau telah kembali ke Tanah Melayu sebagai pengurus di Larut Tin Mining Co. Pada tahun berikutnya beliau telah dilantik sebagai pemeriksa lombong dan seterusnya pemeriksa danadang pada tahun 1900. Gajinya adalah RM 1200 setahun. Gambar Mr Fincham boleh didapati di Pejabat Jabatan Jentera di negeri Perak.
Sijil Perakuan Kebolehan Jurutera(Stim) telah diwujudkan dalam tempoh ini. Sijil terawal diwujudkan di bawah Enakmen Dandang Selangor 1898 pada 6 November 1899. Ia adalah serial no.1. Selain itu, rekod sijil telah diwartakan dalam 1905 di bawah Enakmen Dandang Stim 1903. Ia dikenali sebagai Sijil Pemandu Berkelayakkan (stim)yang diwartakan pada tahun 1909 dan dikuatkuasakan bagi enjen minyak pada tahun 1916. Ianya dipegang di kalangan orang cina yang berusia pada tahun 1949. kesemua sijil akan ditandatangani oleh Residen British. Enakmen Dandang Stim Pertama di Selangor mula diperkenalkan dalam tahun 1892 dan diikuti oleh yang lain dalam tahun 1898. Ia merupakan Rekod Enakmen Dandang Stim pada tahun 1903. Keempat-empat negeri Persekutuan menggunakan Perundangan Dandang dalam tahun 1908. Enakmen-enakmen kemudiannya digantikan oleh Enakmen Jentera 1913 yang mana ia mula dikuatkuasakan pada 1 Januari 1914. Sehingga permulaan tahun 1914 aktiviti yang terlibat ialah pemeriksaan dandang dan peperiksaan orang bekerja pada dandang. Dengan cabaran Enakmen Jentera, keselamatan jentera selain dandang juga menjadi sebahagian tugas pemeriksa dan gelaran ditukar kepada Pemeriksa Jentera.
Tiada salinan peraturan yang dibuat di bawah enakmen ditemui tetapi salinan enakmen itu sendiri masih wujud. Seksyen terakhir menarik perhatian apabila memperuntukan tindakan yang boleh di ambil oleh pemeriksa untuk memenjarakan pemilik jentera sekiranya tidak mematuhi peraturan. Tindakan hanya boleh di ambil selepas satu bulan notis pembaikan dan dalam tempoh 3 bulan keputusan pemulihan dijalankan. Turut dinyatakan bahawa pemeriksa boleh bertindak tegas tanpa tolak ansur atau tanpa alas an atau sebab-sebab yang munasabah dan sekiranya tidak melakukan pembaikan maka tindakan akan diambil. Tindakan hanya akan diambil setelah surat mahkamah dikeluarkan.
Enakmen Jentera yang baru mula dikuatkuasakan dalam tahun 1927 dan diperbaharui pada tahun 1932. Ini kerana enakmen 1927 hanya melibatkan sedikit perubahan dan ia diperkenalkan mengikut keperluan dan perubahan perwakilan dalam Majlis Persekutuan pada tahun tersebut. Seksyen yang dinyatakan di atas tidak termasuk dalam perundangan 1932.
Enakmen 1913 diperkenalkan untuk pemeriksaan Enjin Pembakaran Setempat dan dinyatakan sebagai ‘Pemasangan’ sehinggalah 1932 di mana pendaftaran dan pemeriksaan bagi pemasangan bermula. Ia termasuk stim, minyak dan loji janakuasa elektrik. Pemeriksaan lif penumpang dimasukkan di bawah pindaan enakmen dalam tahun 1936.
Kecuali untuk suatu jangka masa pendek selepas pekerjaan orang Jepun apabila ia kemukakan kepada Jabatan Pekerjaan Awam, Pemeriksaan Jentera mengekalkan satu cawangan Jabatan perlombongan sehingga tahun 1952. Pada tahun ini, Jabatan Penjenteraan ditubuhkan dan satu pengasingan mengikut pemeriksaan di luar industri perlombongan telah meningkat setiap bulan.
Perundangan penempatan selat dikuatkuasakan di Singapura, Melaka dan Pulang Pinang selewat-lewatnya bermula dari tahun 1921 dan seterusnya. Enakmen tahun tersebut tidak termasuk klausa mansuh, jadi ia berkemungkinan baik dimana adalah percubaan pertama untuk mengawal termasuk dandang dalam penempatan selat. Enakmen yang dikuatkuasa sehingga 1953 di Pulau Pinang dan Melaka dan hanya digantikan di Singapura oleh Ordinan Perkilangan pada 1958. Para pengukur kapal di Singapura dan Pulau Pinang juga merupakan pemeriksa jentera sehingga 1941. Melaka dilawati ¼ tahun dari Singapura.
Di Kedah, mungkin disebabkan dandang telah dimasukkan ke dalam penempatan selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah dijual untuk kegunaan lanjut, perundangan adalah dienakmenkan pada tahun 1933 untuk menyediakan pemeriksaan dandang dan ia diuruskan oleh jurutera negeri, Jabatan Pekerjaan Awam dan pemeriksaan adalah dijalankan oleh pembantu kerja.
Johor memperkenalkan perundangan untuk pengawalan jentera pada tahun 1921, dan peraturan tersebut dibuat dibawah enakmen pada tahun 1922 iaitu kedua-duanya adalah hampir sama dengan perundangan Penempatan selat. Pada pembentukkan Malayan Union, pemeriksaan jentera adalah menjadi tanggungjawab cawangan bagi jabatan kerajaan, bertukar dengan penguatkuasaan bagi empat enakmen yang berasingan yang mana diaplikasikan kepada 8 daripada 11 kawasan dalam Union-Johor dan Kedah dengan perundangan masing-masing, Pulang Pinang dan Melaka adalah di bawah perundangan penempatan selat dan Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan Perak adalah oleh enakmen Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Perlis, Terengganu, dan Kelantan masih tiada lagi perundangan.
Dalam 1953, setahun selepas lahirnya Jabatan Jentera, Satu Ordinan baru, Ordinan Jentera telah diluluskan oleh Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Johor, Kedah dan Penempatan selat (termasuk Pulau Pinang dan Melaka) enakmen adalah dimansuhkan bersama-sama dengan peraturan yang dibuat dibawah Johor, Kedah dan enakmen Penempatan selat. Peraturan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dikekalkan berkuatkuasa dan diaplikasikan kepada semua kawasan termasuk Persekutuan Tanah Melayu. Jentera di seluruh negara adalah tertakluk kepada satu ordinan dan satu set peraturan.
Di bawah ordinan Jentera Nombor 18, tahun 1953 pelbagai peraturan telah dibuat. Ordinan itu sendiri adalah satu instrumentasi yang membolehkan dan tujuannya adalah untuk meletakkan tugas-tugas tertentu pada pemeriksa dan pemilik jentera. Penyediaan utama adalah :-
 1. Penyediaan Badan Pemeriksa dengan kuasa mengendalikan pemeriksaan dan mengeluarkan sijil kelayakan. 
 2. Menggubal peraturan-peraturan berkaitan semua aspek kilang dan jentera. 
 3. Keperluan untuk Sijil Perakuan Kelayakan bagi membolehkan jentera beroperasi. 
 4. Keperluan orang yang berkelayakan untuk mengendali jentera. 
 5. Pemeriksaan berkala bagi jentera. 
 6. Kelulusan pemeriksa sebelum memasang atau mengubah jentera. 
 7. Melapor dan menyiasat kemalangan yang melibatkan harta dan nyawa di premis yang mempunyai jentera. 
 8. Tidak dibenarkan sesiapa melakukan perbuatan yang mungkin menyebabkan kecederaan kepada orang lain atau menggangu peranti keselamatan. 
 9. Jentera yang tidak mematuhi peraturan tidak boleh dijual atau disewa. 
 10. Pemeriksa diberi kuasa untuk masuk dan menghentikan operasi bagi sebarang jentera yang tidak selamat.  
Peraturan pertama di bawah Ordinan adalah berkaitan dengan Lif Elektrik Penumpang dan Lif Barang. Berdasarkan kod amalan yang digunakan seluruh dunia, keperluan untuk perubahan tiada di dalam peraturan.
Kemudian disusuli dengan Peraturan Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan, satu peningkatan dalam perundangan sosial di Malaya kerana piawai minimum berkaitan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja kilang telah diperuntukkan. Peruntukan utama adalah :-
 1. Penyediaan laluan ke jentera dan ruang lantai yang secukupnya untuk mengelakkan kesesakan. 
 2. Laluan keluar alternatif dari tingkat atas sekiranya berlaku kebakaran dan penyediaan alat pemadam api. 
 3. Penggunaan dan penyimpanan selamat bagi bahan mudah terbakar, meruap dan cecair berbahaya. 
 4. Penyediaan pakaian perlindung bagi proses-proses yang berkeadaan basah, berhabuk, panas atau berbahaya dan juga proses pengilangan makanan. 
 5. Penyediaan alat pertolongan cemas. 
 6. Pengekstrakkan habuk dan wasap. 
 7. Penyediaan air minuman, kemudahan mencuci dan kumbahan yang wajib diasingkan bagi pekerja lelaki dan perempuan. 
 8. Peruntukan tempat duduk untuk pekerja-pekerja yang dibolehkan duduk kerana proses membenarkan dan untuk wanita serta pekerja muda supaya mereka boleh duduk sekiranya berpeluang.
 9. Standard minimum pencahayaan untuk tred berlainan. 
 10. Peruntukan pengudaraaan yang cukup.  
Arahan pengecualian perniagaan-perniagaan kecil mengecualikan kilang kecil daripada sesetengah kewajiban di bawah peraturan-peraturan ini. Ini telah banyak membantu perniagaan keluarga kecil di perkampungan baru.
Peraturan-peraturan Lembaga Pemeriksa akan diluluskan seterusnya. Ini menetapkan jenis-jenis perakuan kelayakan yang boleh dikeluarkan, syarat-syarat untuk melayakkan mengambil peperiksaan dan panduan am peperiksaan yang akan dijalankan. Sijil Drebar Enjin melayakkan pemegang untuk mengendali penggerak utama dan atau dandang stim. Grade yang dikeluarkan adalah stim Grade 1 dan 2 dan enjin pembakaran dalam grade 1 dan 2 bersama perakuan. Peperiksaan adalah secara lisan dan pengalih bahasa disediakan kepada calon yang tidak fasih berbahasa melayu. Peperiksaan diadakan di pelbagai pusat bergantung kepada keperluan semasa.
Peperiksaan untuk jurutera dibahagikan kepada kategori yang sama dengan drebar. Ia berlangsung selama 2 hari. Hari pertama adalah untuk kertas Matematik Tambahan dan hari kedua untuk kertas Pengetahuan Kejuruteraan diikuti dengan peperiksaan lisan. Peperiksaan diadakan setiap 3 bulan di pusat-pusat utama dan perakuan juga boleh didapati.
Sijil Kategori Ketiga adalah sijil Operator Kapal Korek untuk orang di dalam industri perlombongan timah. Peperiksaan diadakan setiap bulan selama 1 hari. Sesi pagi adalah untuk kertas Matematik Tambahan manakala sesi petang untuk kertas Pengetahuan Kejuruteraan diikuti oleh ujian lisan yang ringkas. Tiga kelas sijil adalah "Kapal Korek Stim dan Elektrik", "Kapal Korek Elektrik", dan "Kapal Korek Enjin Pembakaran Dalam dan Elektrik". Untuk sijil-sijil yang lain, perakuan boleh didapati.
Pada masa yang sama, Peraturan-Peraturan Orang Yang Bertanggungjawab diluluskan dan secara ringkasnya ini berkenaan dengan kategori sijil yang wajib dipegang oleh orang yang bertanggungjawab ke atas dandang stim, rekod yang disimpan dan jangka masa sesuatu sijil. Perkara yang diperuntukkan juga adalah keperluan pekerja yang bertanggungjawab ke atas jentera dipandu untuk dilatih dan diarah dalam penggunaan alat-alat keselamatan dan cara kerja selamat. Peraturan-peraturan (Sijil Kelayakan dan Pemeriksaan) Jentera diluluskan pada masa yang sama dengan dua peraturan yang sebelumnya, menggariskan kelas jentera yang memerlukan sijil kelayakan dan juga pemeriksaan berjadual untuk jentera tersebut. Kelas-kelas jentera tersebut adalah dandang stim, pengandung tekanan tak berapi, mesin angkat dan pemasangan. Dalam jadual asal, penggerak utama disatukan tetapi pemeriksaan ditamatkan pada tahun 1958. Peraturan ini juga menerangkan penyediaan yang diperlukan untuk pemeriksaan. Dandang mesti dibuka, disejukkan dan dipisahkan sepenuhnya daripada bekalan stim. "Sepenuhnya" bukan sekadar menutup injap dengan rantai dan mangga. Pengandung Tekanan Tak Berapi juga mesti dibuka untuk pemeriksaan dalaman. Pemeriksaan stim untuk dandang diperlukan bertujuan untuk memastikan injap keselamatan diset dengan betul dan juga memeriksa dandang dengan stim.
Di bawah Peraturan yang sama, pemilik hendaklah memberitahu seseorang Pemeriksa 36 jam sebelum masa yang ditentukan untuk pemeriksaan jika jentera diberhentikan dan pemeriksaan tidak diperlukan. Jika pemberitahuan tidak deberikan, yuran pemeriksaan tetap akan dikenakan walaupun pemeriksaan tidak dijalankan.
Peraturan seterusnya yang dikenakan ialah untuk tujuan kegunaan Jabatan – dan peraturan tersebut ialah Peraturan (Pentadbiran) Jentera. Peraturan tersebut menyatakan rekod-rekod yang disimpan dan menyediakan pencarian rekod, untuk ekstrak yang dibekalkan dan untuk caj yang digunakan untuk pinjaman peralatan tertentu kepada pihak awam.
Peraturan Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi mengawal rekabentuk dandang dan pengandung tekanan tak berapi dengan memastikan penggunaan Koda yang diluluskan. Lukisan hendaklah menunjukkan butir-butir penuh , dengan pengiraannya sekali. Koda yang digunakan untuk merekabentuk pengandung harus dinayatakan dan Sijil daripada badan Pemeriksa hendaklah memastikan badan tersebut telah menyelia pembinaan pengandung tersebut serta ia mematuhi Koda yang dibekalkan. Jadual koda yang diluluskan serta Badan Pemeriksa turut diberikan.
Di mana butir-butir yang diperlukan tidak dapat diperolehi, Ketua Pemeriksa mungkin memberi tekanan operasi selamat. Lukisan harus disertakan seta rekabentuk dan kekuatan hendaklah seterusnya diperiksa mengikut Kod yang diluluskan. Peraturan juga menyatakan pepasangan yang mesti disediakan, contohnya injap keselamatan, tolok air, dsb., keperluan ujian hidraulik, perlatan kawalan automatik, peruntukan saliran dan penyediaan pengembangan untuk perpaipan stim serta langkah keselamatan yang lain.
Pengandung tekanan yang dibuat di Malaya harus dilakukan oleh firma yang berdaftar sahaja. Pendaftaran diterhadkan kepada firma yang diketahui mempunyai perlatan yang secukupnya, ruang untuk pembuatan serta pengalaman.
Set Peraturan lain yang baru dikeluarkan ialah Peraturan Jentera Penghantaran, Jentera Terpacu, Pengilangan Besi dan Kapal Korek. Set tersebut bukanlah suatu pembaharuan yang agak mendadak. Peraturan lama memerlukan agar jentera dilindungi mengikut kehendak Pemeriksa dan Peraturan baru pula memberi butir-butir tentang pelindung dan langkah-langkah keselamatan lain yang diperlukan. Oleh itu, pelindung yang digunakan sebelum ini mash perlu digunakan. Tambahan pula, jentera yang dijual di Persekutuan harus mematuhi Perturan tersebut.
Daripada permulaan yang kecil-kecilan pada tahun 1878, suatu polisi keselamatan, kesihatan dan kebajikan industri, yang dapat dibandingkan dengan Negara lain telah bangkit, terutamanya pada enam tahun yang lepas. Artikel seterusnya akan memperincikan langkah keselamatan yang pelbagai serta aplikasinya.

anda suka??

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tak kan tengok je

 

Copyright © 2010 haluhalushahalu